Accessibility
Contrast
Increase Font
Decrease Font

EEG Biofeedback - mgr Agnieszka RotarskaEEG Biofeedback  to niezwykła metoda opracowana przez naukowców z NASA, a następnie wprowadzona do medycyny klinicznej, mająca na celu optymalizację mózgu dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Poprzez treningi Biofeedback (wykorzystuje się tu zjawisko sprzężenia zwrotnego), osoba trenująca uczy się panować nad wzorcem wytwarzanych fal mózgowych, przez co poprawia swoje funkcje poznawcze (pamięć, koncentrację, kreatywność, szybkość decyzji i uczenia się) i psychiczne (wyhamowanie stanów nadmiernego pobudzenia, redukcja stresu, poprawa nastroju i samooceny).

EEG Biofeedback jest metodą medyczną, bezlekową, całkowicie bezpieczną (nie ma żadnych działań ubocznych). Ma wysoką skuteczność i jest przyjemna dla osoby trenującej.

Co dają treningi EEG Biofeedback?

Możliwości naszego mózgu wykorzystujemy w 5%, możemy zwiększyć je do 30%.

 Na czym polega trening Biofeedback ?

Podczas treningu dziecko lub osoba dorosła uczy się kontrolować wytwarzane fale mózgowe za pomocą videogry, którą prowadzi wyłącznie pracą swojego mózgu (bez klawiatury, myszki czy joysticka). Pozytywne wzorce fal mózgowych są w ten sposób wzmacniane, a negatywne wygaszane.

Treningi odbywają się 1 - 2 razy w tygodniu, ich liczba zależy od zgłaszanego problemu.

 Dla kogo jest EEG Biofeedback?

 Treningi wskazane są dla osób zdrowych, których praca wymaga skupienia, szybkich prawidłowych decyzji, osób pracujących w stresie. Pomagają uzyskiwać lepsze wyniki w nauce, wspomagają zdrowy rozwój mózgu już od 3 roku życia aż do późnego wieku /przeciętnie 10 spotkań po 45 min./.

Treningi wskazane są także dla ludzi z zaburzeniami funkcji poznawczych, z zaburzeniami psychosomatycznymi, z zaburzeniami samooceny, depresją, lękiem i napadami paniki, zaburzeniami procesu uczenia się, zaburzeniami koncentracji uwagi i nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami snu, przy przewlekłych bólach, w terapii tików i zespołu Touretta, natręctwach, pomocniczo w terapii uzależnień i w zaburzeniach przyjmowania pokarmów /przeciętnie 20 spotkań zależności od nasilenia objawów/.

Treningi pomagają w leczeniu wielu chorób neurologicznych i psychicznych. Dobre efekty uzyskuje się w terapii stanów po urazach czaszki, po udarach mózgu, w mózgowym porażeniu dziecięcym, w padaczce - również opornej na leczenie /przeważnie 40 i więcej spotkań zależności od stanu chorego/.