Accessibility
Contrast
Increase Font
Decrease Font

Terapia logopedyczna - mgr Iwona Szymańska, mgr Katarzyna Wilczopolska


    Terapia logopedyczna w naszej placówce obejmuje dzieci z zaburzeniami mowy oraz ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Nadrzędnym celem terapii jest optymalne usprawnianie procesu komunikowania się, tak aby dziecko w miarę swoich możliwości mogło sprawnie radzić sobie w życiu. Podstawą kwalifikacji dziecka na zajęcia terapii logopedycznej stanowią zalecenia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej zawarte w orzeczeniu dziecka.

    Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzana jest diagnoza wad wymowy oraz zaburzeń mowy, po której dla każdego dziecka sporządzany jest Indywidualny Program Terapii logopedycznej. Metody pracy dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego ucznia. Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

 

Na zajęciach logopedycznych m.in.:

  • stymulujemy prawidłowy rozwój mowy dzieci z wieloraką złożoną niepełnosprawnością,

  • prowadzimy terapię typowych wad wymowy w oparciu o usuwanie dysfunkcji oddychania i połykania jako najczęstszych przyczyn wad artykulacyjnych,

  • pracujemy również metodami alternatywnej i wspomagającej komunikacji językowej z dziećmi z poważnymi problemami w mówieniu, rozumieniu mowy i zaburzonym kontakcie z otoczeniem.